rss
email
twitter
facebook

21 Mart 2010 Pazar

Ahırkapı 2010 Hıdırellez ŞenlikleriHızır ile İlyas sözcüklerinin birleşmesinden türemiştir. Türk kültüründe sıkıntıda bulunanların yardımına koşmalarıyla tanınan Hızır ve İlyas peygamberlerin 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece “buluştukları”, “dilekleri gerçekleştirdikleri”ne inanılır. Bu inanış, zaman içinde çeşitli kutlama biçimleriyle “Hıdrellez” denen şenliklere dönüşmüştür.

“Ahırkapı’da Hıdrellez”, İstanbullu’ların her baharda tek başlarına yapamayacağı bir şenliği, tarihi yarımadanın tam da ortasında, denize yakın Ahırkapı'da topluca yapmalarına olanak tanıyan, kültürel geleneklerin de unutulmamasını sağlayan bir sivil etkinliktir. Bu etkinlikte Hıdrellez geleneğinin tüm temaları yer alır. “Bahar yiyecekleri” sokaktaki tezgahlarda bulunur. “Eğlence” semtin kendine has ve günümüzde artık o kadar da bulunamayan “en eski İstanbullu”ları olan gruplar tarafından “müzik” ve “oyun”larla sağlanır. “Dilekler”, kağıtlara yazılıp yine Türk kutlama kültüründe önemli yeri olan ve “dilek ağacı”nı simgeleyen “Nahıl”lara ve çevresindeki gül fidanlarına asılır. Son olarak Hıdrellez’in “olmazsa olmaz” ögelerinden olan “ateşten atlama” da gece yarısı yakılan ateşlerle gerçekleştirilir.

Ahırkapı Sokak’ta ilk Hıdrellez, 1997 yılında Armada Bahçe’de yapılmış, daha sonraki yıllarda semtte bulunan diğer oteller ve kuruluşların katılımıyla genişlemiştir. Genişleme hem sunulanların nicelik ve niteliğinin, hem de ziyaretçilerin sayısının -on bin kişi ve katları- artması biçiminde sürmektedir.2007'de 50.000, 2008'de 70.000 kişi etkinliğe katılmıştır.

Ahırkapı Sokak ve civar sokaklar... 2007'de, Akbıyık Caddesi de etkinlik alanına eklenmişti. 2009'da her yıl "mahşeri" denebilecek ölçüde artan katılımcı sayısı, ziyaretçilerin dar sokaklarda hareket etme olanağını kısıtladığından, etkinlik alanını 2009'da deniz kenarındaki "Ahırkapı Parkı"na taşındı...

“Ahırkapı’da Hıdrellez” “Eminönü Sivil Girişimi” ve Eminönü Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Etkinlik, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Kültür Müdürlüğü tarafından önemli ölçüde desteklenmektedir. “Eminönü Sivil Girişimi” ise "Tarihi Yarımada için Eminönü Platformu"nun (http://eminonuplatformu.org) bir alt çalışma grubudur. 2007'ye girerken, Eminönü Sivil Girişimi, "Ahırkapı Hıdrellez Şenlikleri Derneği"ni kurarak, bu etkinliğin yönetimini kurumsallaştırmaya başlamıştır. Keza 2009'da etkinlik "İstanbul Kültür Başkenti 2010" projesine de dâhil edilmiştir ve artık “İSTANBUL 2010 AHIRKAPI HIDRELLEZ ŞENLİĞİ” olarak anılmaktadır...

Şenliğin “İstanbul 2010 Kültür Başkenti” projesi kapsamına alınmasıyla uluslararası bir boyut kazanması, bir kent kültürü etkinliği olarak İstanbul’un da daha yakından tanınmasına yardım etmektedir.

kaynak : http://www.facebook.com/home.php?group.php?gid=6320181828#!/event.php?eid=106044512751520&ref=nf

resmi sitesi : http://www.hidrellez.org/

0 yorum:

Yorum Gönder